Minder slijtage door transportbandrollen met polyurethaan

In 2018 is Stokman benaderd door een klant met een baggerschip. De probleemstelling was dat de buis van de onderrollen te snel wegsleten. Een hoge kwaliteit transportbandrol is voor dit soort schepen een vereiste omdat dit soort schepen opereren in de meest zwaarste omstandigheden, zoals storm en zout zeewater. In dit blog lees je de voordelen van het gebruik van rollen die bekleed zijn met polyurethaan.

Een schip heeft in tegenstelling tot heavy- (en medium)duty transportbandsystemen op het land natuurlijk te maken met extra invloeden. Deze worden onder andere veroorzaakt door de deining en het rollen van het schip door golfslag, en tijdens het lossen door het lossysteem. De beweging van het schip beïnvloedt de loop van de transportband negatief. De klant heeft ervoor gekozen om de onderrollen van de denband* in toespoor te zetten. Door het toespoor wordt tijdens het lossen de transportband naar het midden van de bandstraat gestuurd. Bij toespoor staan de rollen niet haaks op de looprichting van de band waardoor extra wrijving wordt veroorzaakt. Door de wrijving in combinatie met de schurende werking van het zand slijt het loopvlak van de rollen sneller weg.

*Denband: Bandstraat op het dek van het schip, evenwijdig aan het laadruim.

Voorkomen van overmatige slijtage aan transportbandrollen: de pilot

Dit was ook de reden om in overleg met de klant te bepalen hoe dit in de toekomst voorkomen kon worden. Omdat een “one solution fits all” niet altijd mogelijk is hebben we een pilot uitgevoerd met rollen die bekleed werden met polyurethaan (afgekort PU of soms ook PUR). De rollen kunnen we uitvoeren in diverse hardheden shore met verschillende eigenschappen afhankelijk van de toepassing. De juiste keuze polyurethaan is een afweging tussen slijtvastheid en toepassing. Stokman heeft dan ook een breed scala aan klanten van bijvoorbeeld de foodsector tot en met de afval verwekende industrie.

In januari 2019 is besloten om rollen te plaatsen met 2 verschillende hardheden shore. Het verschil werd relatief snel merkbaar. Één type is versleten terwijl de andere variant nog geen slijtage vertoont. De in de installatie aanwezige rollen worden elke 2 maanden opgemeten om de slijtage te monitoren. Afhankelijk van de slijtage en de totale levensduur van de rol kan er uiteindelijk een conclusie worden getrokken of de extra kosten van het polyurethaan opwegen tegen de kosten van een gladstalen rol. Het is misschien nog te vroeg om een definitief standpunt in te nemen over de optimale configuratie, maar de eerste voortekenen zijn positief.

Conclusie: samen met onze klanten altijd op zoek naar de beste oplossing

Het is natuurlijk van groot belang dat medium- en heavyduty bulkhandling systemen en met name transportbandsystemen zo min mogelijk stilstand hebben. Stilstand zorgt voor minder efficiëntie en hogere kosten. Het kan natuurlijk voorkomen dat in extreme toestanden er een nog betere configuratie mogelijk is. Onze klanten zijn van ons gewend dat wij altijd samen op zoek gaan naar de beste oplossing. Dit blog is slechts een van de voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Site by Merkelijkheid.nl - Beveiligd met reCAPTCHA